Karta Wędkarska, Wędkarstwo, a prawo w Polsce

Karta Wędkarska, Wędkarstwo, a prawo w Polsce

Wędkarstwo, a prawo w Polsce

W Polsce, jak w większości państw Europy, obowiązuje prawo, do którego muszą się stosować wędkarze. Prawo to określa ramy w jakich wolno uprawiać amatorski połów ryb, jak również ustala zakazy mające na celu ochronę wód i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ryb. Wędkarza obowiązują zarówno te podstawowe przepisy dotyczące bezpośrednio połowu jak i pokrewne, które dotyczą ochrony przyrody, w tym rezerwatów parków narodowych i krajobrazowych, uprawnień wodno prawnych, budowli nadwodnych. W prawach tych ustala się również organa kontroli jakim podlegają wędkujący. W specyficznych sytuacjach wędkujący podlegają nawet prawu zachowania się w obrębie pasa granicznego i podlegają rygorom z tego wynikającym. Tak więc obszar przepisów, który obowiązuje wędkarza jest dość obszerny, choć należy zauważyć, że często te same przepisy obowiązują także i nie zajmujących się tym hobby. Ja zajmę się przedstawieniem praw obowiązujących przede wszystkim brać wędkarską, choć pominę regulaminy towarzystw wędkarskich, bo zajęłoby to za dużą objętość. Zamieszczam więc tylko te główne przepisy prawa, jak ustawy i rozporządzenia. Podstawowym prawem regulującym nasze hobby jest Ustawa o Rybactwie śœródlšdowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane często wśród wędkarzy Ukazem Kalinowskiego. Dodatkowymi prawami na jakie należy zwrócić uwagę jest Ustawa Prawo Wodne i Ustawa o Ochronie Przyrody oraz wydane na tej podstawie rozporządzenia.

jak wygląda karta wędkarska

jak wygląda karta wędkarska

Karta Wędkarska

Przypominam w tym miejscu, że podstawowym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką, czyli do uprawiania wędkarstwa, jest Karta Wędkarska. Bez tego dokumentu wolno łowić tylko za zgodą uprawnionego do rybactwa, jeśli takowy jest ustanowiony na danej wodzie.  Egzamin na kartę wędkarską tutaj.

Jak zdać egzamin na kartę wędkarską tutaj

Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

Pragnę zauważyć, że prawo polskie jest w wielu wypadkach dość liberalne, nie ustanawiając żadnych dziennych limitów, ani też nie wprowadzajšc widełkowego wymiaru ochronnego dla ryb. Sprawa ta wielokrotnie była poruszana przez wędkarzy w różnych publikacjach i była przedmiotem debat i rozważań w wielu mediach. Ustanowienie samych wymiarów i okresów ochronnych jest dziś nie wystarczające. Presja wędkarska jest tak ogromna, że według naukowych wyliczeń, wędkarze stali się grupą, zabierającą z wody olbrzymią iloć ryb. Rozmiary są tak duże, że niektórych przerażają, a dla niektórych wydaje się to nie do uwierzenia. Jakby tego było mało, presja nasza jest ukierunkowana na niektóre z gatunków, co powoduje drastyczny spadek pogłowia tych ryb w naszych wodach, zachwianie równowagi biologicznej, karłowacenie białorybu, szczególnie leszcza, płoci i krąpia, przy jednoczesnym braku ryb drapieżnych szczególnie szczupaka. Najbardziej wszelkie niekorzystne zmiany dostrzec można na jeziorach. I choć powszechnie uważa się za winnych wyrybienia rybaków, to nie łudźmy się, bo nasze wędkarskie poczynania nie pozostają bez konsekwencji. Wiele towarzystw wędkarskich podjęło w swych regulaminach zaostrzenie przepisów, wprowadzając większe wymiary i dłuższe okresy ochronne oraz limity dziennego połowu. Niektóre poszły dalej ustanawiając wymiary widełkowe, a nawet w stosunku do niektórych gatunków wprowadzając C&R.; Jednak ogólnie sporadycznie wszelkie zakazy odnoszą się do konkretnej wody w oparciu o analizy ichtiologów i odłowy kontrolne. Osobiście śmiem twierdzić, że same zarybianie już nie wystarcza i musimy my wędkarze przemyśleć i zweryfikować nasze postępowanie i wiele wód objąć inną niż dotychczas opieką.

Dlatego gorąco namawiam do wypuszczania złowionych okazów i zabierania umiarkowanej ilości ryb. Nie patrzmy na co zezwalają przepisy, bo te na dzień dzisiejszy są niedoskonałe, ale patrzmy w swoje serca i miarkujmy się wedle sumienia i wędkarskiej wrażliwoci na stan naszych akwenów.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2021 rok

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA w 2021 rokuMożliwość komentowania została wyłączona.